FAG主轴轴承 B7003-C-T-P4S 库存

FAG主轴轴承 B7003-C-T-P4S 库存

 

FAG主轴轴承

 

FAG主轴轴承 B7003-C-T-P4S 调节,成对安装,接触角 α = 15°,限制公差

 

图1-FAG主轴轴承 B7003-C-T-P4S

 

图2-FAG主轴轴承 B7003-C-T-P4S

 

图3-FAG主轴轴承 B7003-C-T-P4S

 

d 17  mm
D 35  mm
B 10  mm
a 8,5  mm
Da 32  mm 公差:H12
da 21  mm 公差:h12
Etk max 24,5  mm
Etk min 23,3  mm
Etk1 max 24,5  mm
Etk1 min 23,3  mm
r1 min 0,3  mm
ra max 0,3  mm
ra1 max 0,1  mm
rmin 0,3  mm
α 15  ° 接触角
m 0,039  kg ≈ 重量
Cr 8600  N 基本额定动载荷,径向
C0r 3500  N 基本额定静载荷,径向
Cur 360  N 疲劳极限载荷,径向
nG Fett 45000  1/min 使用润滑脂润滑时的极限转速

极限转速是基于单个轴承在弹性预载下得到的。

nG Öl 70000  1/min 使用最少油量润滑时的极限转速

极限转速是基于单个轴承在弹性预载下得到的。

FV L 40  N 预载
FV M 142  N 预载
FV H 291  N 预载
KaE L 124  N
KaE M 474  N
KaE H 1042  N
ca L 21,1  N/µm 轴向刚度
ca M 37,1  N/µm 轴向刚度
ca H 53,6  N/µm 轴向刚度