FAG主轴轴承 B7002-C-T-P4S 现货

FAG主轴轴承 B7002-C-T-P4S 现货

 

FAG主轴轴承

 

FAG主轴轴承 B7000-C-T-P4S 调节,成对安装,接触角 α = 15°,限制公差。

 

图1-FAG主轴轴承 B7002-C-T-P4S

 

图2-FAG主轴轴承 B7002-C-T-P4S

 

图3-FAG主轴轴承 B7002-C-T-P4S

 

 

d 15  mm
D 32  mm
B 9  mm
a 7,6  mm
Da 29  mm 公差:H12
da 19  mm 公差:h12
Etk max 22,3  mm
Etk min 21,1  mm
Etk1 max 22,3  mm
Etk1 min 21,1  mm
r1 min 0,3  mm
ra max 0,3  mm
ra1 max 0,1  mm
rmin 0,3  mm
α 15  ° 接触角
m 0,03  kg ≈ 重量
Cr 6100  N 基本额定动载荷,径向
C0r 2410  N 基本额定静载荷,径向
Cur 248  N 疲劳极限载荷,径向
nG Fett 53000  1/min 使用润滑脂润滑时的极限转速

极限转速是基于单个轴承在弹性预载下得到的。

nG Öl 80000  1/min 使用最少油量润滑时的极限转速

极限转速是基于单个轴承在弹性预载下得到的。

FV L 27  N 预载
FV M 99  N 预载
FV H 204  N 预载
KaE L 84  N
KaE M 332  N
KaE H 733  N
ca L 16,6  N/µm 轴向刚度
ca M 29,7  N/µm 轴向刚度
ca H 43  N/µm 轴向刚度